Inschrijfformulier

Voor verzending van het formulier moet u als geïnteresseerde(n) actief en bewust akkoord geven op onderstaande voorwaarden:

 • Alleen natuurlijke personen die 18 jaar of ouder zijn kunnen zich inschrijven.
 • Inschrijfformulieren die onvolledig of niet juist zijn ingevuld worden niet in behandeling genomen.
 • Gehuwden, geregistreerd partners en samenwoners kunnen slechts één formulier mee laten doen in de loting.
 • Dubbele inschrijvingen worden allen uitgesloten van de toewijzing/loting.
 •  Inschrijvingen van derden zijn niet toegestaan.
 • De koop- en aannemingsovereenkomst worden uitsluitend op naam gesteld van de inschrijver (en partner)  zoals ingevuld op dit formulier.
 • Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar.
 • De inschrijving is geheel vrijblijvend, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 • In verband met privacy verordeningen maken wij u erop attent dat uw gegevens in een automatiseringsbestand worden opgenomen en uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan de bij dit  project betrokken ontwikkelaar, aannemer, makelaar, financieel adviseur, notaris en overige  leveranciers.

Inschrijfgegevens

Vul uw naam, adres en contactgegevens volledig en naar waarheid in. Alleen volledig ingevulde inschrijvingen zullen in behandeling worden genomen.

Inschrijver
Partner
Gebruik hetzelfde adres

Financieel advies

Indien ik | wij in aanmerking kom(en) voor een woning wil ik graag financieel advies van onderstaande adviseur.


Makelaar

Indien ik | wij in aanmerking kom(en) voor een woning wil ik de verkoopafhandeling laten plaatsvinden bij onderstaande makelaar.


Eventuele opmerkingen

Heeft u nog aanvullende opmerkingen die aan ons wilt mededelen dan kunt u die hier invullen.


Voorkeuren

Uw inschrijving geschiedt geheel vrijblijvend en zonder enige koopverplichting. Aan deze inschrijving kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Onderstaand kunt u uw voorkeur in volgorde van bouwnummer(s) aangeven.Procedure inschrijving

Door het invullen van dit inschrijfformulier komt u in aanmerking voor één van de beschikbare koopwoningen van nieuwbouwproject Het Ensemble in Bunschoten-Spakenburg. Om vooraf duidelijkheid te scheppen over de inschrijf- en toewijzigingsprocedure treft u hierbij de procedure aan.

 • Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren die via de projectwebsite worden ingediend, worden in behandeling genomen. 
 • Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging via de mail.
 • Formulieren die na de uiterste inschrijfdatum van   4 mei   2020 - 17.00  uur worden ingediend, komen op een  reservelijst.
 • Indien er meer inschrijvingen binnenkomen voor hetzelfde bouwnummer, zal de notaris overgaan tot loting conform het lotingsprotocol welke te vinden is op woneninhetensemble.nl.
 • Per mail ontvangt u de uitslag van de loting. Als u bent ingeloot zal de makelaar contact met u opnemen voor het inplannen van een (online) verkoopgesprek.
 • Op 6 mei a.s. vindt de loting plaats, zo spoedig mogelijk na de loting wordt u geïnformeerd over de uitslag van de loting.

Inschrijven

Bent u zeker van uw inschrijving en heeft u alle gegevens naar waarheid ingevuld? Klik dan op de knop Inschrijven. U ontvangt een e-mail met een bevestiging van uw inschrijving.